Trang chủ/ Sản phẩm / Dự án Diamond City

Dự án Diamond City
1.Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch chi tiết:
Thành phố Sông Công được thành lập từ năm 1985 song song với việc xây dựng khu công nghiệp Sông Công, cho đến nay thành phố đã có hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành.
1. Vị trí, giới hạn khu đất: 
Khu dân cư phường Cải Đan, thành phố Sông Công có vị trí địa lý khá thuận lợi, khu vực quy hoạch nằm ở phía Đông thành phố Sông Công, nằm gần trung tâm phường Cải Đan.
 I.NGUYÊN TẮC VÀ QUAN ĐIỂM QUY HOẠCH: 
 1.Nguyên tắc:
- Tuân thủ Quyết định số 2117/UBND-TH của UBND tỉnh Thái Nguyên ngày 21/08/2015 về việc chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu tổ hợp dịch vụ thành phố Sông Công
CHƯƠNG 4: PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH
 I. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUY HOẠCH.
 1. Quan điểm tổ chức quy hoạch:
- Khai thác, sử dụng tối đa quỹ đất 
- Phân khu chức năng rõ rệt, liên hệ giữa các khu ở bằng hệ thống đường giao thông theo quy chuẩn quy định.
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
Tổng kinh phí đầu tư dự án : 78,035,000,000 triệu đồng
Ghi chú: 
- Khối lượng, số lượng có tính tương đối trên cơ sở kết quả tính toán sử dụng đất. Số liệu cụ thể sẽ được xác định chính xác khi lập dự án đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt.   
Công ty TNHH Sản Xuất, Lắp Ráp Tuấn Nghĩa 
Facebook chat